Hildebrandts testamente: Liberalismen har spillet fallit

Ledere og ejere skal lytte mere til deres følelser og sige fra over for uholdbare investorkrav om kortsigtet profit. Sådan lyder opfordringen fra dansk ledelsesteoris fyrtårn, Steen Hildebrandt, i en ny bog. Læs hele artiklen/summary af Anders Rostgaard her: https://www.mm.dk/hildebrandts-testamente-liberalismen-spillet-fallit

Et lille udpluk:

EXECUTIVE SUMMARY
Om blot 10 år vil bæredygtighed i bred forstand ikke længere være nice, men need to have for danske virksomheder. Det vil styre deres investorer, de bedste ansatte og ikke mindst kundernes valg, hævder Danmarks førende ledelsestænker, professor Steen Hildebrandt. I en ny bog, som udkommer netop som professoren går på pension, gør han kontant op med hele det liberalistiske paradigme: Den enkelte virksomheds profitmaksimering er ikke bare uholdbar for kloden, når den sker uden tanke for omverdenen. Den svækker også virksomhedens overlevelsesevne i en turbulent verden.

Reklamer
Udgivet i CSR, Ledelse | 1 kommentar

Halvlegsledelse er fremtidens ledelse

Læs et interessant bud på fremtidens ledelse her: http://www.business.dk/ledelse/halvlegsledelse-er-fremtidens-ledelse)

Uddrag: Fremtidens medarbejdere vil – såvel som nutidens – være kraftigt påvirket af tidsånden, der er skabt af centrale begivenheder, teknologiske fremskridt og samfundsdiskurser…

En klar tendens i samtiden er karrierens rolle som selvrealiseringsprojekt… Påstanden knytter an til ideen om et senmoderne samfund, hvor livsverdener, der traditionelt har været adskilt, flyder sammen. Konsekvenserne af dette er, at medejerskab over arbejdsopgaver og deres tilrettelæggelse bliver helt centralt for medarbejderne. Lederen kan ikke give nøje instruktioner i, hvordan en opgave skal løses, idet det vil svække medarbejderens motivation. Alle former for detailledelse er dødsdømte…

Fremtiden kræver derfor et holistisk blik på ledelse…  fodboldens verden sætter træneren et hold og motiverer det, derpå spilles der en halvleg, inden trænerne igen får mulighed for at give spillerne instruktioner. På mange måder peger de samfundstendenser, der her er diskuteret, på at ledelse i fremtiden kommer til at foregå på samme vilkår som fodboldtrænerens. Selvrealiseringsønsket bevirker, at der ikke kan gribes ind i selve problemløsningsfasen – kun i en naturlig pause. Når først holdet er sat, må lederen se til og indimellem råbe opmuntringer fra sidelinjen og i enkelte tilfælde foretage en indskiftning, men han kan kun indirekte influere på spillet…

Forudseenhed bliver centralt. Det bliver (endnu mere) afgørende at forudse potentielle problemer, så input til løsningen af disse kan gives længe før, problemerne manifesterer sig. Empati bliver afgørende, idet det bliver vigtigt for organisationen, at medarbejderne i fællesskab selv kan skabe udvikling i problemløsningsprocessen. Det kræver en leder, der forstår sine medarbejdere i dybden og evner at sammensætte det rigtige hold til de rigtige kampe. Selv i de tilfælde, hvor holdet også indeholder ukendte spillere fra eksterne enheder.Modet til at give ansvar fra sig bliver en væsentligt egenskab. Detailledelse og deltagelse i arbejdsprocessen bliver en umulighed, og hvis lederen ikke kan acceptere det forhold og agere ud fra det som et grundvilkår, vil der opstå bl.a. motivationsproblemer hos medarbejderne.

(skrevet af Ebbe Elhauge Kristensen, som vandt en essaykonkurrence om ledelse, som Berlingske Business og Center for Ledelse havde udskrevet)

Udgivet i Ledelse | Skriv en kommentar

Never set as your goal something that a dead person can do better than you!

Never set as your goal something that a dead person can do better than you.”

For example, to stop eating chocolate – that’s something a dead person can do better than you because, no matter what, they’ll definitely never, ever eat chocolate again.  Or to stop feeling depressed – that’s something a dead person can do better than you, because they’ll never feel depressed again.  Any goal that is about not doing something or stopping doing something is a dead person’s goal.  To convert it to a live person’s goal (i.e. something that a live person can do better than a dead one) you need to ask yourself, ‘If I was no longer doing this activity (or feeling this way or thinking like this), what would I be doing with my time, how would I be acting differently?”

Udgivet i Coaching | Skriv en kommentar

Er du strandet på Ventestedet?

Hvis du har et ønske om at gøre et eller andet, og det er vigtigt for dig – men du ikke er villig til at handle, før du føler dig godt tilpas og er glad, positiv, inspireret, energisk, selvsikker eller “i humør til det”. Og hvis du… så længe du føler dig træt, søvnig, doven, ængstelig, frygtsom, uden selvtillid eller “ikke i humør til det”, så ikke vil gøre det

=> Så er du havnet i motivationsfælden, du er strandet på Ventestedet!

… For det fungerer omvendt: Først kommer engageret handling, og senere kommer følelsen af motivation! (ACT, Russ Harris)

Udgivet i Coaching, Psykologi og Filosofi | Skriv en kommentar

Den bedste kærlighedsgave

At leve mere bevidst er faktisk den bedste kærlighedsgave, du kan give livet.
At finde dets mening og kvaliteter, finde din egen mening og kvaliteter, kende dit bidrag til livets helhed, mærke glæden ved at gøre en indsats for andre og for dig selv.
At være tilstede i nuet som fuldt og helt menneske, at sige ja til livet, ja til at leve i livets kærlighed og visdom, i en evig væren. (fra bogen “Kærlighed og Visdom)

Udgivet i Psykologi og Filosofi | Skriv en kommentar

For at finde de store svar…

For at finde de store svar, må vi først stille nogle store spørgsmål… Fx:

  • Hvad er virkeligt vigtigt for mig, dybt i mit hjerte?
  • Hvad ønsker jeg at stå for i min tid her på jorden?
  • Hvilket slags menneske ønsker jeg at være?
Udgivet i Psykologi og Filosofi | Skriv en kommentar

Code of Care – en “bevægelse” med erhvervslivet i front

“Politican talks leader act”

Det må man sige, at Code of Care er et flot eksempel på. Code of Care er navnet på en forening, som blev stiftet i april 2011 under overværelse af 130 repræsentanter fra forskellige virksomheder.  Det er en strategi for en ny form for velfærd, som handler om, at få erhvervslivet til at gå ind og tage et større socialt ansvar.

Code of Care går ud på at tage hånd om hinanden på de danske arbejdspladser, menneskene først og så pengene, så flere trives og færre sorteres fra – en gevinst for både mennesker, virksomheder og samfund.

Initiativtager til foreningen er direktør Peter Nørgaard fra virksomheden Creative Company. Læs mere om dette flotte initiativ på deres hjemmeside www.codeofcare.dk

Udgivet i CSR, Human Resources, Ledelse | Skriv en kommentar